انگولار

 • چگونه در انگولار ngFor را فیلتر کنیم؟

  برای فیلتر کردن *ngFor میتوانید یک پایپ  ایجاد کنید. 

 • جلوگیری از memory leaks در انگولار

  اگر مدیریت حافظه برای برنامه کامپیوتری و یا اپلیکیشن بدرستی انجام نگرفته باشد Memory leaks رخ میدهد.

 • جایگزینی مقدار null با متن دلخواه در انگولار با کمک pipe

  در انگولار با کمک pipe میتوانیم دیتا را در تمپلیت HTML تغییر دهیم، بدون اینکه نیاز باشد مقدار دیتا را در فایل TypeScript دستکاری کنیم. به عبارت دیگر، Pipe دیتا را بصورت ورودی میگیرد و آنرا به خروجی مطلوب تغییر میدهد. بهترین مثال برای pipe تغییر فورمت تاریخ است. عموما، فورمت تاریخی که ما از API دریافت میکنیم آن چیزی نیست که میخواهیم به کاربر نمایش دهیم. در این شرایط ما از pipe برای تغییر دیتا به فورمت مطلوب استفاده میکنیم.

 • پنج شیوه برای انتقال داده بین کامپوننت های انگولار

  برای مدیریت بهتر پروژه در انگولار، نیاز است شما پروژه خود را به کامپوننت های کوچک خرد کنید. وقتی اینکار را انجام دادید نیاز است تا داده بین کامپوننت ها منتقل شود.

 • اسپینر لودینگ در انگولار با استفاده از Http Interceptor

  ممکن است بخواهید اسپینرلودینگی در پروژه داشته باشید که بدون اینکه نیاز باشد بصورت دستی شروع و پایان آنرا مشخص کنید نمایش داده شود.

 • انواع subject در انگولار

  Subjectها Observable هستند اما چیزی که آنها را کمی متفاوت میکند این است که آنها Observer هم هستند.

 • Error Interceptor در انگولار

  Interceptor بخشی از کد است که یک دستورالعمل را از زمان راه اندازی تا قبل از تمام شدن رهگیری میکند. در محیط انگولار، زمانی که HTTP سورسی خارج از محیط کلاینت را فراخوانی میکند، معمولا از Interceptor استفاده میشود.

 • چگونه از Http Interceptors استفاده کنیم تا درخواست های HTTP و خطاها را مدیریت کنیم

  Interceptors ها در AngularJS وجود داشتند، اما در نسخه های اولیه انگولار وجود نداشت. ازنسخه 4.3 بود که ابزارهای HTTP تازه ای مانند اینترفیس HttpInterceptor به انگولار اضافه شد.

 • BehaviorSubject در انگولار

  در انگولار، مدیریت وضعیت تنها از طریق یک حالت از پیش تعریف شده صورت نمیپذیرد. برای مثال ذخیره دیتا در ngrx بصورت متمرکز انجام میشود. این حالت برای اپ هایی که فعالیت کاربران در فرانت اند اهمیت دارد کاملا مناسب است. برای مثال، اگر در اپ شما چندین کامپوننت بخواهند از فعالیت کاربر (چه چیزی را انتخاب یا وارد کرده) مطلع شوند، میتوانید این فعالیت ها را در استور ذخیره کنید تا کامپوننت ها بتوانند به این فعالیت ها دسترسی پیدا کنند.

 • Authentication در انگولار با استفاده از Route Guard

  انگولار برای Authentication فیچرهایی با نام route guard دارد. در این مقاله این ویژگی ها را بررسی کرده و نحوه استفاده از آنها را در اپلیکیشن انگولار توضیح میدهدم.

 • چند زبانه کردن اپلیکیشن انگولار با استفاده از ngx-translate

  بعضی وقت ها لازم است وب اپلیکیشن شما چند زبانه باشد. با کمک Internationalization یا بصورت اختصار i18n میتوانید اپلیکیشن خود را چند زبانه کنید. هرچند خود انگولار امکان چند زبانه کردن وب اپ را دارد، اما پکیج ngx-translate کار چندزبانه کردن وب اپ را بسیار ساده تر میکند.

 • دستورات Angular CLI را چگونه بنویسیم: camelCase یا kebab-case

  دستورات Angular CLI بصورت زیر نوشته میشوند: