تایپوگرافی و فونت و وب فونت

  • تایپوگرافی چیست؟ تایپوگرافی در وب چه نقشی دارد؟

    تایپوگرافی هنری است که طراح میکوشد با تغییر عناصر متن، به زبانی تصویری برای تایپ برسد. در این مقاله سعی داریم تایپوگرافی و همچنین تایپوگرافی وب را بررسی کنیم.

  • فونت مناسب برای وب کدام است؟

    کلی فونت در دنیا وجود دارد و بدون شک شما در تهیه فایل های تایپی، کارت دعوت، بنر و غیره از هزاران فونت استفاده کرده اید. اما تا به حال توجه کرده اید که در طراحی سایت چقدر تعداد فونتهایی که میتوان از آنها استفاده کرد کم است؟

  • فونت Noto گوگل برای زبان فارسی

    یکی از بزرگترین مشکلات طراحی سایت نبود فونت مناسب برای زبان فارسی است. بیشتر طراحان سایت از فونت تاهوما در سایت های خود استفاده می کنند و فونتهای دیگر مانند یکان، کودک، دروید و... در یک سایز زیبا و در سایز دیگر بهم ریخته و زشت نمایش داده میشوند.