طراحی سایت استاتیک

به کسانی که تغییر در وب سایت آنها به چند مورد در ماه محدود می شود پیشنهاد میکنیم

سایت استاتیک به وب سایتهای گفته میشود که در آن اطلاعات و محتویات وب سایت فقط یکبار جمع آوری و طراحی می شود. تغییر در آنها باید توسط طراح وب سایت انجام شود. ویرایش سایت مورد نظر مشتری باید به گونه ای باشد که تغییراتی در ساختار سایت به وجود نیاورد. وب سایت استاتیک بیشتر برای شرکت هایی که قصد حضور در اینترنت را دارند و تغییر در وب سایت آنها به چند مورد در ماه محدود می شود، مناسب است. در این نوع از طراحی سایت کنترل پنلی برای مدیریت محتوا وجود ندارد که بتوان با کمک آن تغییراتی را در آن اعمال نمود. ویرایش سایت با توجه به ساختار طراحی شده و پس از هماهنگی های لازم با طراحان سایت قابل تغییر است. اگر تغییراتی را بخواهیم بر سایت استاتیک اعمال کنیم باید از طراح وب سایت کمک بگیریم.

مزایای سایت استاتیک:

  1. هزینه راه اندازی وب سایت با این روش بسیار اندک تر از روش داینامیک می باشد.
  2. سایت های استاتیک به این دلیل که تک تک صفحات شان جداگانه طراحی می شوند ، این قابلیت را به طراحان می دهد که طراحی هر یک از صفحات داخلی را متناسب با خودش طراحی و پیاده سازی نمایند.