مقالات طراحی سایت

آموزش موارد مربوط به طراحی و ساخت وب سایت

وب اپلیکیشن های پیشرو تجربه کاربرانی می باشد که به وب دسترسی دارند. ویژگی های این وب اپلیکیشن ها به شرح زیر است:

تفاوت بین کاربردپذیری و تجربه کاربری

کاربردپذیری درباره "اثربخشی، بهره وری، و رضایت کاربران در رسیدن به هدف تعیین شده می باشد." درحالی که تجربه کاربری درباره "همه جوانب تجربه کاربر در مواجهه با محصول، خدمت، محیط، یا امکانات" می باشد.

UI جذاب تنها میتواند ظاهر محصول را لذت بخش کند، اما لذت عمیق تنها بخاطر کارآیی، قابل اعتماد بودن، و کاربرد پذیر بودن صورت میگیرد.

تست A/B یا split testing اصطلاحی است که برای مقایسه دو نسخه وب سایت به کار می رود تا مشخص شود کدام یک بهتر کار میکند. در این تست شما دو صفحه وب را در دو نسخه و در یک زمان به بازدیدکننده های مشابه نمایش میدهید تا ببینید کدام نسخه "نرخ تبدیل" بیشتری خواهد داشت.