مقالات طراحی سایت

آموزش موارد مربوط به طراحی و ساخت وب سایت

هر المان HTML - با توجه به نوع المانی که هست- مقدار نمایش پیش فرض دارد. مقدار نمایش پیش فرض برای اکثر المان ها یا بلاک هست یا اینلاین.

المان های بلاک

المان بلاک همواره در خط جدید شروع میشود و تمام سطح موجود را اشغال میکند (تا جایی که امکان دارد به سمت چپ و راست صفحه میرود).

المان های اینلاین

المان اینلاین در خط جدید شروع نمیشود و طول آن به اندازه مورد نیاز است.

تفاوت های المان بلاک و المان اینلاین

تفاوتهای کلیدی بین المان های بلاک و المان های اینلاین وجود دارد:

فورمت

بصورت پیشفرض، المان های بالک در خط جدید شروع میشوند ولی المان های اینلاین میتوانند هر جایی در خط قرار بگیرند.

مدل محتوا

عموما، المان های بلاک میتوانند شامل المان های اینلاین و دیگر المان های بلاک شوند. بنابراین المان های بلاک استراکچر "بزرگتری" از المان های اینلاین ایجاد میکند.

تمایز بین المان های بلاک و اینلاین تا HTML 4.01 وجود دارد. در HTML5 این تفاوت کمی پیچیده تر شده و دسته بندی محتوایی ایجاد کرده اند. گروه بلاک متناظر گروه flow content در HTML5 می باشد، در حالی که المان های اینلاین متناظر با phrasing content میباشد. هرچند گروه های بیشتری نیز بوجود آمده است.

مطالعه بیشتر: تاریخچه زبان HTML

المان ها

المان های زیر لیست کاملی از همه المان های بلاک HTML هستند. البته توجه داشته باشید که به لحاظ تکنیکی نمیتوان به المان های تازه HTML5 بلاک اطلاق شود.

<address>
Contact information.
<article> HTML5
Article content.
<aside> HTML5
Aside content.
<blockquote>
Long ("block") quotation.
<canvas>
Drawing canvas.
<dd>
Describes a term in a description list.
<div>
Document division.
<dl>
Description list.
<dt>
Description list term.
<fieldset>
Field set label.
<figcaption> HTML5
Figure caption.
<figure> HTML5
Groups media content with a caption
<footer> HTML5
Section or page footer.
<form>
Input form.
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
Heading levels 1-6.
<header> HTML5
Section or page header.
<hgroup> HTML5
Groups header information.
<hr>
Horizontal rule (dividing line).
<li>
List item.
<main>
Contains the central content unique to this document.
<nav>
Contains navigation links.
<noscript>
Content to use if scripting is not supported or turned off.
<ol>
Ordered list.
<output> HTML5
Form output.
<p>
Paragraph.
<pre>
Preformatted text.
<section> HTML5
Section of a web page.
<table>
Table.
<tfoot>
Table footer.
<ul>
Unordered list.
<video> HTML5
Video player.

به نقل از: MDN Web Docs

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

جستجو در سایت

افراد آنلاین

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم